Nowości
Sukienka Slim
Sukienka Slim
159,00 zł
Sukienka Famous
Sukienka Famous
179,00 zł
Sukienka Simple
Sukienka Simple
169,00 zł
Sukienka Less
Sukienka Less
159,00 zł
Sukienka More
Sukienka More
179,00 zł
Kombinezon Royal
Kombinezon Royal
189,00 zł
Sukienka Class
Sukienka Class
189,00 zł
Sukienka Queen
Sukienka Queen
189,00 zł
Sukienka Print
Sukienka Print
179,00 zł
Sukienka MaxiFlo
Sukienka MaxiFlo
179,00 zł
Garnitur Classic
Garnitur Classic
248,00 zł
Bluzka Sensual
Bluzka Sensual
89,00 zł
Sukienka Grey
Sukienka Grey
99,00 zł
Kurtka VALENTINO
Kurtka VALENTINO
179,00 zł
Sweter Boony
Sweter Boony
99,00 zł
Sukienka Lace
Sukienka Lace
99,00 zł
Spodnie Moose
Spodnie Moose
99,00 zł
Koszula Stripes
Koszula Stripes
89,00 zł
Koszula Elegant
Koszula Elegant
89,00 zł
Sukienka Spring
Sukienka Spring
99,00 zł
Zwroty i reklamacje

Postępowanie reklamacyjne – wady rzeczy sprzedanej

1. W przypadku niezgodności z Umową Sprzedaży zakupionych Produktów Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji należy przesłać formularza zgłoszenie reklamacyjne (np. w formie wypełnionego protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego) pocztą elektroniczną na adres shop@marbell-boutique.pl  lub przesłać na adres Marbell Boutique ul. Tymiankowa7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, opis dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową wraz z żądaniem określonym zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego, tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub po jego wysłaniu drogą e-mailową reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu i  odesłać na adres sklepu: Marbell Boutique ul. Tymiankowa7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski., wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym zgłoszeniem reklamacyjnym. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności powinien być czysty. W przypadku reklamacji uzasadnionych i uwzględnionych przez Sprzedawcę koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Konsumentowi w formie pisemnej na wskazany przez niego adres.

4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz – w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

Odstąpienia od umowy 

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na Adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie  lub elektronicznie na adres shop@marbell-boutique.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony Produkt  przesyłając go na własny koszt na poniższy adres: Marbell Boutique ul. Tymiankowa 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, natomiast Marbell Boutique zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać sposób odpowiednio zabezpieczony, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt należy odesłać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Takim korzystaniem w przypadku odzieży i ozdób będzie w szczególności jednokrotne przymierzenie bez usuwania metek i oznaczeń producenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie się  wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (np. zabrudzenie, zapocenie Produktu itp.). Sprzedawca informuje, że zużycie Produktu wykraczające poza tak opisany sposób powoduje dla niego całkowitą utratę jego wartości z uwagi na to, że w swojej ofercie nie posiada on rzeczy używanych.

4. Uiszczona przez Konsumenta zakupu cena zukupu Produktu oraz koszta dostawy Produktu do Konsumenta zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt zabezpieczenia na czas transportu i odesłania Produktu ponosi Klient.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy poprzez odmowę odbioru przesyłki zawierającej Produkt, Konsument ma obowiązek zwrotu Sprzedawcy kosztów wysyłki Produktu z powrotem do Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl